Mamjo Forum

Nieuwtjes => Tori fu Sranan => Topic started by: A no kang on 13-03-2019, 21:02:03 - GMT-1Title: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: A no kang on 13-03-2019, 21:02:03 - GMT-1
https://www.apintie.sr/v21603


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Langa on 13-03-2019, 21:24:07 - GMT-1
Dit zal een hele lange staart krijgen zonder einde.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Bruja on 13-03-2019, 23:16:43 - GMT-1
De balas hadden gelijk, keiharde ontkenning kregen ze als reactie van SWM. Nu heb je de poppen aan het dansen.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Bento on 14-03-2019, 10:30:48 - GMT-1
Oosterling heeft wat uit te leggen, gemoeds willig een heel dorp van zwaaar vervuild water voorzien, is strafbaar. Hoopt dat er aangifte gedaan is bij de politie.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Xana on 14-03-2019, 17:51:24 - GMT-1
Ook de indianen worden vergiftigd. Unesco moet erbij gehaald worden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/03/14/mensen-kwamalasamutu-drinken-chloorwater/


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: B.O.G pikt het niet on 14-03-2019, 20:24:19 - GMT-1

Bond BOG ontstemd over ontslag milieu-inspecteur
 REDACTIE  March 13, 2019

Bij de Bond van Milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (Bond BOG) is het niet in goede aarde gevallen dat een milieu-inspecteur tevens lid van de bond, ontheven is uit zijn functie. Het gaat in dezen om een inspecteur die in maart watermonsters had genomen uit een van de gebieden in Brokopondo. Uit een on-derzoek gedaan op deze monsters, bleek dat het water ‘verdacht’ was.

Na protesten vanuit de directie van de Su-rinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), werd door het ministerie van Volksgezondheid de opdracht gegeven de monsters te vernietigen. Bondsvoorzitter David Bakker, is niet te spreken over het ontslag. Hij geeft aan dat de mi-nister van Volksgezondheid, Antoine Elias tot woensdagochtend de tijd heeft om de bond te ontvangen. De bond wil duidelijkheid over milieu-inspecteurs die hun werk naar eer en geweten uitvoeren en toch worden teruggefloten.

Tijdens een spoed algemene ledenvergadering kwam naar voren dat de milieu-inspecteurs volgens de richtlijnen van het BOG hebben gewerkt. Op verzoek van een stichting is er voorlichting gegeven en werden er bij verschillende huishoudens en bij het SWM, monsters verzameld.
Maar volgens de SWM-medewerkers en SWM-directeur Marlon Oosterling, is niet de juiste procedure gehanteerd, vandaar dat werd gevraagd de monsters te vernietigen. Dit is niet gebeurd, de monsters werden naar het Centraal Laboratorium gebracht dat na 24 uur met het resultaat kwam.

Opvallend in deze kwestie is dat de NPS en de VHP, de bewoners al hadden ge-waarschuwd om geen ge-bruik te maken van het water. Bakker geeft aan dat dit verhaal een politiek tintje heeft gekregen na deze waarschuwing en wijst erop dat deze informatie niet door milieu-inspecteurs naar buiten is gebracht. Volgens hem mogen milieu-inspecteurs onaangekondigd en op elke plek monsters nemen. “Een restauranthouder wordt ook niet van tevoren op de hoogte gesteld dat BOG een onderzoek komt doen”, zegt de voorzitter. Er zijn volgens Bakker geen fouten ge-maakt, de inspecteurs wa-ren met zijn vieren en gingen met een dienstopdracht naar Brokopondo.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Hij is grappig on 15-03-2019, 09:29:58 - GMT-1
Bigie overloper, de man die alleen denkt aan eigenbelang, dodson
komt beweren dat er niks mis is met het water wat uit de kraan komt uit brokopondo.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: In on 16-03-2019, 16:44:38 - GMT-1

Soso dot dot torie, B.O.G is de waakhond voor de volksgezondheid en doet niet mee aan politiek, heeft ook geen toestemming van oosterling nodig om monster te trekken in welke resort dan ook. De vraag is nu welke instantie of persoon de bevoegdheid heeft om een milieu-inspecteur te ontslaan die zijn werk deed, dat hem is op gedragen?

Het tijdstip van monsters afname is niet relevant, de volksgezondheid staat boven op.

WATERMONSTERS VERNIETIGD NA ONDERZOEK
15/03/2019 17:06 - Naomi Hoever
Watermonsters vernietigd na onderzoek
 
PARAMARIBO - “Het is onjuist dat de watermonsters uit Brokopondo in opdracht van de SWM zijn vernietigd”, zegt SWM-directeur Marlon Oosterling. “Bij ons gaat het erom dat het BOG en de SWM altijd samen op pad gaan om de kwaliteit van het water te testen. Een monster trekken om half acht ‘s avonds kan nooit goed zijn. Het is de eerste keer sinds ik directeur ben dat het BOG alleen watermonsters trekt. Als ik dit toelaat komt de certificering van SWM in het geding.”

De tank in de Brownsweg staat er vanaf 1964. "We gaan het water verbeteren tot de standaarden in de stad. Efu Brownsweg no seti now, a no o seti moro." Dit alles had tot gevolg dat de milieu-inspecteur in kwestie buiten functie werd gesteld. Dit is door tussenkomst van de bond teruggedraaid door Volksgezondheid. Naar wat bondsvoorzitter, Davids Bakker zegt, heeft het lid in de uitoefening van zijn beroep correct gehandeld.

Een groep van vier milieu-inspecteurs was begin deze maand met een werkopdracht in het district Brokopondo op uitnodiging van een particuliere Stichting. Van deze organisatie moesten zij onderzoek doen naar de kwaliteit van het water. De man in kwestie is werkzaam op de milieutechnische dienst en zou de waterkwaliteit in Brokopondo monitoren. De resultaten uit het wateronderzoek zouden met de bewoners van het district worden gedeeld. Na het monster te hebben afgenomen, moest deze na protest van Volksgezondheid worden vernietigd.

Bakker legt uit dat milieu-inspecteurs zich met veel meer dan de kwaliteit van het water bezighouden. De bondsman zegt dat het voor de bond niet duidelijk is waarom het lid buiten functie was gesteld. Naar zijn weten heeft de milieu-inspecteur zijn werk correct uitgevoerd. "Als een bedrijf of persoon vindt dat hij een wateronderzoek wil laten verrichten mag deze tegen betaling een verzoek richten naar het BOG." De inspecteur in kwestie heeft op basis van de instructies gehandeld. "Wij zijn er niet op uit om mensen te schaden. Wij controleren en inspecteren en zijn ook Bavp'ers", zegt Bakker.

Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Bio on 17-03-2019, 12:36:31 - GMT-1
Om oppervlakte tot veiligdrinkwater te maken, moet het water minimaal 6 zuiveringsprocessen ondergaan, in geval dat het water zwaar verontreinigd/vervuild (kwik) is, komt er een 1 zuiveringsproces bij.

Dirrect water trekken uit een rivier, brengt met zich mee dat het water eerst moet worden opgeslagen voor een duur van 5 maanden in een waterbassin, daar verbeter de kwaliteit van het water op een natuurlijke wijze, daarna volgen de andere processen.

Grondwater is al miljoenen jaren gereinigd door de verschillende zandlagen en is in de meeste gevallen beter kwaliteit dan oppervlakte water. Jammer dat journalisten niet de juiste vragen stellen aan de S.W.MTitle: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Sabie on 17-03-2019, 14:44:52 - GMT-1
Om oppervlakte tot veiligdrinkwater te maken, moet het water minimaal 6 zuiveringsprocessen ondergaan, in geval dat het water zwaar verontreinigd/vervuild (kwik) is, komt er een 1 zuiveringsproces bij.

Dirrect water trekken uit een rivier, brengt met zich mee dat het water eerst moet worden opgeslagen voor een duur van 5 maanden in een waterbassin, daar verbeter de kwaliteit van het water op een natuurlijke wijze, daarna volgen de andere processen.

Grondwater is al miljoenen jaren gereinigd door de verschillende zandlagen en is in de meeste gevallen beter kwaliteit dan oppervlakte water. Jammer dat journalisten niet de juiste vragen stellen aan de S.W.MDit is de exstra zuiverings proces, dat er bij komt kijken bij kwikverontreiniging in oppervlakte water.

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/artificiele-sponsen-zuiveren-lood-en-kwik-uit-water


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Politiek on 24-03-2019, 10:21:39 - GMT-1
De uitslag van de watermonsters uit brokopondo gebied zullen we nooit te horen krijgen, B.OG is de mond gesnoerd. In de doofpot is alles verdwenen. S.W.M maakt er een zooitje van en komt er mee weg.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Riddy miera on 24-03-2019, 18:39:33 - GMT-1
De mensen van kwamalasemutu hoeven verlopig geen chloor water meer te drinken, er is toe passelijke schijnbeweging naar hun gemaakt.


https://gfcnieuws.com/drinkwatervoorziening-kwamalasemutu-gegarandeerd/


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Un no Srebie on 29-03-2019, 20:39:21 - GMT-1

Poten af van het B.O.G !!!!

B.O.G is een onafhankelijk instituut, moet zonder politieke bemoeienis haar werk kunnen doen, geen enkele idioot moet het in zijn kop halen de volksgezondheid in gevaar worden gebracht.

We merken dat de boel in de doofpot is verdwenen, er moeten op z’n minst vragen gesteld worden in de D.N.A, dit mag en kan nooit toegelaten worden.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Dialyseren als gevolg on 01-04-2019, 20:10:57 - GMT-1
Er komt nog steeds geen water uit de kraan dat je schoondrinkwater kan noemen, falende nierfuncties zullen het land overschaduwen.

https://www.apintie.sr/v21728


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Peh minister deh on 03-04-2019, 14:05:01 - GMT-1

In dit filmpje krijg je ontkenning van de ecoli bacterie (poepbacterie) en alle vormen van verontreiniging in het drinkwater, ook laat de vertegenwoordiger door schemeren dat er alleen gefiltreerd wordt. (Waar blijven de andere bewerkingen?)

Echter bij het bericht in de krant wordt de aanwezigheid van de ecoli bacterie bevestigd, welleswaar door wat zijstraatjes heen, verder kom je nergen in het bericht tegen dat ook kwik uit het water verwijderd wordt.

De minister van volksgezondheid moet uit zijn schuilplaats vandaan komen en ingrijpen bij zoveel onduidelijkheid.https://www.apintie.sr/v21625

http://dwtonline.com/mobiel/?s=3&r=&node=475413


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: vloek on 03-04-2019, 14:12:47 - GMT-1
Ga kijken in ziekenhuizen, veel   k a n k e r   en nier  patienten.
Nog nooit heeft Suriname zoveel ziekten gehad
zelfs kleine kinderen en jongen mensen sterven vroeg
door die sakka hebi  en die mensen in deze dagu regering.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: .... on 03-04-2019, 23:17:57 - GMT-1
In dit filmpje krijg je ontkenning van de ecoli bacterie (poepbacterie) en alle vormen van verontreiniging in het drinkwater, ook laat de vertegenwoordiger door schemeren dat er alleen gefiltreerd wordt. (Waar blijven de andere bewerkingen?)

Echter bij het bericht in de krant wordt de aanwezigheid van de ecoli bacterie bevestigd, welleswaar door wat zijstraatjes heen, verder kom je nergen in het bericht tegen dat ook kwik uit het water verwijderd wordt.

De minister van volksgezondheid moet uit zijn schuilplaats vandaan komen en ingrijpen bij zoveel onduidelijkheid.https://www.apintie.sr/v21625

http://dwtonline.com/mobiel/?s=3&r=&node=475413

Wat zouden de bevindingen/uitslag zijn van uit de monsters van het B.O.G ? En waarom moesten ze kosten wat kost vernietigd worden?


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Eigenlijk zielig on 06-04-2019, 00:10:31 - GMT-1
In dit filmpje krijg je ontkenning van de ecoli bacterie (poepbacterie) en alle vormen van verontreiniging in het drinkwater, ook laat de vertegenwoordiger door schemeren dat er alleen gefiltreerd wordt. (Waar blijven de andere bewerkingen?)

Echter bij het bericht in de krant wordt de aanwezigheid van de ecoli bacterie bevestigd, welleswaar door wat zijstraatjes heen, verder kom je nergen in het bericht tegen dat ook kwik uit het water verwijderd wordt.

De minister van volksgezondheid moet uit zijn schuilplaats vandaan komen en ingrijpen bij zoveel onduidelijkheid.https://www.apintie.sr/v21625

http://dwtonline.com/mobiel/?s=3&r=&node=475413


Stekel lijkt de buskruit niet uitgevonden te hebben, z’n boerikie moet uitleg komen geven, de rode mier durfde zelf niet.


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: De awarie’s on 14-04-2019, 14:43:43 - GMT-1

Yes we van do the job


https://www.facebook.com/watch/?v=2152524711505067


Title: Re: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.
Post by: Alleingang on 16-04-2019, 23:03:36 - GMT-1

Het bewijs


https://www.facebook.com/marowijne.nieuws.5/videos/pcb.2311574732420159/2311572432420389/?type=3&theater