Pages: [1] 2   Go Down
  Reply  |  Print  
Author Topic: Waar is men mee bezig ? Dit kan echt niet.  (Read 1852 times)
A no kang
Guest
« on: 13-03-2019, 21:02:03 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

https://www.apintie.sr/v21603
Logged
Langa
Guest
« Reply #1 on: 13-03-2019, 21:24:07 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Dit zal een hele lange staart krijgen zonder einde.
Logged
Bruja
Guest
« Reply #2 on: 13-03-2019, 23:16:43 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

De balas hadden gelijk, keiharde ontkenning kregen ze als reactie van SWM. Nu heb je de poppen aan het dansen.
Logged
Bento
Guest
« Reply #3 on: 14-03-2019, 10:30:48 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Oosterling heeft wat uit te leggen, gemoeds willig een heel dorp van zwaaar vervuild water voorzien, is strafbaar. Hoopt dat er aangifte gedaan is bij de politie.
Logged
Xana
Guest
« Reply #4 on: 14-03-2019, 17:51:24 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Ook de indianen worden vergiftigd. Unesco moet erbij gehaald worden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/03/14/mensen-kwamalasamutu-drinken-chloorwater/
Logged
B.O.G pikt het niet
Guest
« Reply #5 on: 14-03-2019, 20:24:19 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote


Bond BOG ontstemd over ontslag milieu-inspecteur
 REDACTIE  March 13, 2019

Bij de Bond van Milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (Bond BOG) is het niet in goede aarde gevallen dat een milieu-inspecteur tevens lid van de bond, ontheven is uit zijn functie. Het gaat in dezen om een inspecteur die in maart watermonsters had genomen uit een van de gebieden in Brokopondo. Uit een on-derzoek gedaan op deze monsters, bleek dat het water ‘verdacht’ was.

Na protesten vanuit de directie van de Su-rinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), werd door het ministerie van Volksgezondheid de opdracht gegeven de monsters te vernietigen. Bondsvoorzitter David Bakker, is niet te spreken over het ontslag. Hij geeft aan dat de mi-nister van Volksgezondheid, Antoine Elias tot woensdagochtend de tijd heeft om de bond te ontvangen. De bond wil duidelijkheid over milieu-inspecteurs die hun werk naar eer en geweten uitvoeren en toch worden teruggefloten.

Tijdens een spoed algemene ledenvergadering kwam naar voren dat de milieu-inspecteurs volgens de richtlijnen van het BOG hebben gewerkt. Op verzoek van een stichting is er voorlichting gegeven en werden er bij verschillende huishoudens en bij het SWM, monsters verzameld.
Maar volgens de SWM-medewerkers en SWM-directeur Marlon Oosterling, is niet de juiste procedure gehanteerd, vandaar dat werd gevraagd de monsters te vernietigen. Dit is niet gebeurd, de monsters werden naar het Centraal Laboratorium gebracht dat na 24 uur met het resultaat kwam.

Opvallend in deze kwestie is dat de NPS en de VHP, de bewoners al hadden ge-waarschuwd om geen ge-bruik te maken van het water. Bakker geeft aan dat dit verhaal een politiek tintje heeft gekregen na deze waarschuwing en wijst erop dat deze informatie niet door milieu-inspecteurs naar buiten is gebracht. Volgens hem mogen milieu-inspecteurs onaangekondigd en op elke plek monsters nemen. “Een restauranthouder wordt ook niet van tevoren op de hoogte gesteld dat BOG een onderzoek komt doen”, zegt de voorzitter. Er zijn volgens Bakker geen fouten ge-maakt, de inspecteurs wa-ren met zijn vieren en gingen met een dienstopdracht naar Brokopondo.
Logged
Hij is grappig
Guest
« Reply #6 on: 15-03-2019, 09:29:58 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Bigie overloper, de man die alleen denkt aan eigenbelang, dodson
komt beweren dat er niks mis is met het water wat uit de kraan komt uit brokopondo.
Logged
In
Guest
« Reply #7 on: 16-03-2019, 16:44:38 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote


Soso dot dot torie, B.O.G is de waakhond voor de volksgezondheid en doet niet mee aan politiek, heeft ook geen toestemming van oosterling nodig om monster te trekken in welke resort dan ook. De vraag is nu welke instantie of persoon de bevoegdheid heeft om een milieu-inspecteur te ontslaan die zijn werk deed, dat hem is op gedragen?

Het tijdstip van monsters afname is niet relevant, de volksgezondheid staat boven op.

WATERMONSTERS VERNIETIGD NA ONDERZOEK
15/03/2019 17:06 - Naomi Hoever
Watermonsters vernietigd na onderzoek
 
PARAMARIBO - “Het is onjuist dat de watermonsters uit Brokopondo in opdracht van de SWM zijn vernietigd”, zegt SWM-directeur Marlon Oosterling. “Bij ons gaat het erom dat het BOG en de SWM altijd samen op pad gaan om de kwaliteit van het water te testen. Een monster trekken om half acht ‘s avonds kan nooit goed zijn. Het is de eerste keer sinds ik directeur ben dat het BOG alleen watermonsters trekt. Als ik dit toelaat komt de certificering van SWM in het geding.”

De tank in de Brownsweg staat er vanaf 1964. "We gaan het water verbeteren tot de standaarden in de stad. Efu Brownsweg no seti now, a no o seti moro." Dit alles had tot gevolg dat de milieu-inspecteur in kwestie buiten functie werd gesteld. Dit is door tussenkomst van de bond teruggedraaid door Volksgezondheid. Naar wat bondsvoorzitter, Davids Bakker zegt, heeft het lid in de uitoefening van zijn beroep correct gehandeld.

Een groep van vier milieu-inspecteurs was begin deze maand met een werkopdracht in het district Brokopondo op uitnodiging van een particuliere Stichting. Van deze organisatie moesten zij onderzoek doen naar de kwaliteit van het water. De man in kwestie is werkzaam op de milieutechnische dienst en zou de waterkwaliteit in Brokopondo monitoren. De resultaten uit het wateronderzoek zouden met de bewoners van het district worden gedeeld. Na het monster te hebben afgenomen, moest deze na protest van Volksgezondheid worden vernietigd.

Bakker legt uit dat milieu-inspecteurs zich met veel meer dan de kwaliteit van het water bezighouden. De bondsman zegt dat het voor de bond niet duidelijk is waarom het lid buiten functie was gesteld. Naar zijn weten heeft de milieu-inspecteur zijn werk correct uitgevoerd. "Als een bedrijf of persoon vindt dat hij een wateronderzoek wil laten verrichten mag deze tegen betaling een verzoek richten naar het BOG." De inspecteur in kwestie heeft op basis van de instructies gehandeld. "Wij zijn er niet op uit om mensen te schaden. Wij controleren en inspecteren en zijn ook Bavp'ers", zegt Bakker.Logged
Bio
Guest
« Reply #8 on: 17-03-2019, 12:36:31 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Om oppervlakte tot veiligdrinkwater te maken, moet het water minimaal 6 zuiveringsprocessen ondergaan, in geval dat het water zwaar verontreinigd/vervuild (kwik) is, komt er een 1 zuiveringsproces bij.

Dirrect water trekken uit een rivier, brengt met zich mee dat het water eerst moet worden opgeslagen voor een duur van 5 maanden in een waterbassin, daar verbeter de kwaliteit van het water op een natuurlijke wijze, daarna volgen de andere processen.

Grondwater is al miljoenen jaren gereinigd door de verschillende zandlagen en is in de meeste gevallen beter kwaliteit dan oppervlakte water. Jammer dat journalisten niet de juiste vragen stellen aan de S.W.M

Logged
Sabie
Guest
« Reply #9 on: 17-03-2019, 14:44:52 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Om oppervlakte tot veiligdrinkwater te maken, moet het water minimaal 6 zuiveringsprocessen ondergaan, in geval dat het water zwaar verontreinigd/vervuild (kwik) is, komt er een 1 zuiveringsproces bij.

Dirrect water trekken uit een rivier, brengt met zich mee dat het water eerst moet worden opgeslagen voor een duur van 5 maanden in een waterbassin, daar verbeter de kwaliteit van het water op een natuurlijke wijze, daarna volgen de andere processen.

Grondwater is al miljoenen jaren gereinigd door de verschillende zandlagen en is in de meeste gevallen beter kwaliteit dan oppervlakte water. Jammer dat journalisten niet de juiste vragen stellen aan de S.W.MDit is de exstra zuiverings proces, dat er bij komt kijken bij kwikverontreiniging in oppervlakte water.

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/artificiele-sponsen-zuiveren-lood-en-kwik-uit-water
Logged
Politiek
Guest
« Reply #10 on: 24-03-2019, 10:21:39 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

De uitslag van de watermonsters uit brokopondo gebied zullen we nooit te horen krijgen, B.OG is de mond gesnoerd. In de doofpot is alles verdwenen. S.W.M maakt er een zooitje van en komt er mee weg.
Logged
Riddy miera
Guest
« Reply #11 on: 24-03-2019, 18:39:33 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

De mensen van kwamalasemutu hoeven verlopig geen chloor water meer te drinken, er is toe passelijke schijnbeweging naar hun gemaakt.


https://gfcnieuws.com/drinkwatervoorziening-kwamalasemutu-gegarandeerd/
Logged
Un no Srebie
Guest
« Reply #12 on: 29-03-2019, 20:39:21 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote


Poten af van het B.O.G !!!!

B.O.G is een onafhankelijk instituut, moet zonder politieke bemoeienis haar werk kunnen doen, geen enkele idioot moet het in zijn kop halen de volksgezondheid in gevaar worden gebracht.

We merken dat de boel in de doofpot is verdwenen, er moeten op z’n minst vragen gesteld worden in de D.N.A, dit mag en kan nooit toegelaten worden.
Logged
Dialyseren als gevolg
Guest
« Reply #13 on: 01-04-2019, 20:10:57 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote

Er komt nog steeds geen water uit de kraan dat je schoondrinkwater kan noemen, falende nierfuncties zullen het land overschaduwen.

https://www.apintie.sr/v21728
Logged
Peh minister deh
Guest
« Reply #14 on: 03-04-2019, 14:05:01 - GMT-1 »
Reply with quoteQuote


In dit filmpje krijg je ontkenning van de ecoli bacterie (poepbacterie) en alle vormen van verontreiniging in het drinkwater, ook laat de vertegenwoordiger door schemeren dat er alleen gefiltreerd wordt. (Waar blijven de andere bewerkingen?)

Echter bij het bericht in de krant wordt de aanwezigheid van de ecoli bacterie bevestigd, welleswaar door wat zijstraatjes heen, verder kom je nergen in het bericht tegen dat ook kwik uit het water verwijderd wordt.

De minister van volksgezondheid moet uit zijn schuilplaats vandaan komen en ingrijpen bij zoveel onduidelijkheid.https://www.apintie.sr/v21625

http://dwtonline.com/mobiel/?s=3&r=&node=475413
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
  Reply  |  Print  
 
Jump to: